GEM Hungary 2012 Report

pdf
  • Year of publication: 2012
  • Category: National Reports
  • Language: Hungarian
  • Upload date: 2015-03-27

A GEM 2012-es elemzés, a korábbi GEM Magyarország jelentésekkel ellentétben, els?sorban a GEM Magyarország team által kifejlesztett GEDI módszertanon alapul. A változtatás alapvet? oka az, hogy a GEDI a GEM-hez képest komplexebb módon, több dimenziós szemléletben közelíti a vállalkozói tevékenységet. A GEM elemzéseinek a középpontjában a vállalkozói aktivitást kifejez? TEA mutató áll, amely a meglehet?sen általános, a legtöbbször a fejlettségi szinteknek megfelel? gazdaságpolitikai javaslatok alapját képezi. Ezzel szemben a GEDI a vállalkozás rendszerét kifejez? komplex index, illetve az indexet alkotó pillérek és a pillérek változóinak elemzése révén ország-specifikus gazdaságpolitikai ajánlásokat képes tenni. Ellentétben a GEM vállalkozói aktivitásra fókuszáló gazdaságpolitikai ajánlásaival, a GEDI a vállalkozás 15 pillérjére vonatkozó komplex vállalkozáspolitikai javaslatok megtételére alkalmas. A GEDI elemzési eszköztára révén az egyes pillérek javítására szolgáló er?források relatív elosztását is meg lehet határozni, így a GEDI vállalkozáspolitikai prioritások azonosítására is alkalmas.

Loading...
DEV VERSION
APP_ENV: local Host: gem-consortium.ns-client.xyz ( )
DB: 127.0.0.1 Laravel: 5.5.40